ORMAN MUHAFAZA MEMURLARI TEKNİK HİZMETLER KADROSUNA GEÇMELİ!

13.03.2020
2.552
ORMAN MUHAFAZA MEMURLARI TEKNİK HİZMETLER KADROSUNA GEÇMELİ!

ORMAN MUHAFAZA MEMURLARININ TEKNİK HİZMETLER SINIFINA ALINMA GEREKÇELERİ

Ormanlarımızın korunması ve suçların takibi 1800 yıllardan başlamış, 1869 Orman Nizamnamesindensonra hızla gelişen ormancılık, 1914 yılında Orman Jandarma birliği, Orman Muhafızları, Orman Bekçileri, Orman Koruma Kıtaları olarak tarihsel sürecine devam etmiş, 1956 yılında bugünkü 6831 Orman Kanunu ile (Her ne kadar Kanunda Orman Memuru Olarak da ifade edilse) Orman Muhafaza Memuru olarak günümüze gelmiştir.

Orman Muhafaza Memuru 657 Sayılı Devlet memurları Kanunun da Genel İdare Hizmet Sınıfında yer almış olması, ancak yaptığı ve üstlendiği görevler incelendiğinde, Teknik Hizmetler Sınıfı ve yine 6831 sayılı
Orman Kanununa göre kolluk görevlisi olmasına rağmen hem Kolluk Kuvvetleri Sınıfına hem de Teknik Hizmetler
Sınıfına alınmayarak bu haklardan da mahrum kalmışlardır.

08.07.2006 tarih ve 26222 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5531 sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun” incelendiğinde Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan Orman Mühendisleri ve Orman Endüstri Mühendisliği
görev ve faaliyet konuları bölümü ele alındığında Orman Muhafaza Memurları görev yönetmeliği ile nerdeyse bire bir aynı konu başlıklarından oluştuğu görülecektir. Mühendisler işlerin planlanması ve takvime alınması konusunda faaliyet gösterirken, Orman Muhafaza Memurları bu teknik işlerin arazide uygulayıcıları olarak görev yapmaktadır.

Aynı 657 sayılı Kanuna Tabi, aynı konu başlıkları, aynı mekân ve arazide amir ve memur konumunda çalışan iki grubun hizmet sınıfı olarak ayrı olması bir tezatlık teşkil etmektedir. Orman Muhafaza Memurları
olarak bu adaletsiz ve hakkaniyetten uzak ayrımın bir an önce son bulması en önemli talebimizdir.

06.03.1996 tarih ve 4 sayılı Bakanlık oluru ile yayınlanan Orman Muhafaza Memurları Görev ve Çalışma Esasları hakkındaki yönetmelik incelendiğinde Orman Muhafaza Memurları’nın yaptığı ve yaptıracağı işlerin tamamen teknik bir bilgi ve donanım gerektirdiği bir gerçektir. Bu teknik bilgi ve donanım Orman Okulları ve
Ormancılık Yüksekokullarında göreve başlamadan teorik olarak verilmekte ayrıca Kurum içi eğitim ve seminerlerle gerekli teknik konuların arazide uygulanması suretiyle de teknik donanımlarını destekleyerek görevlerini ifa etmektedirler.

Görev Yönetmeliğimizde yapılması gereken işler detaylandırıldığında her bir görevin kendi içerisinde de birçok alan ve teknik bilgi gerektiren sorumlulukları olduğu görülecektir.

Teknik Hizmetler Kadrosunda görev yapması gereken Orman Muhafaza Memurlarının bu kadrodan faydalanmasının önüne bir engel de Üniversiteler Kurul Başkanlığı ve YÖK koymuştur. Üniversiteler Kurul Başkanlığı diplomalara unvan yazılmaması konusundaki önerisi 03.06.2005 tarihinde YÖK Genel Kurul
toplantısında görüşülmüş, 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 43/b maddesi uyarınca 2005-2006 Eğitim Öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere diplomalarda bulunan unvanların yazılmaması kararı
alınmış, bu şekilde de TEKNİKER olan Orman Muhafaza Memurlarının önü kapatılmaya çalışılmıştır.
2005yılı öncesi ve sonrası Ormancılık Meslek okullarından mezun olan arkadaşlarımızın diplomaları incelendiğinde yapılan bu uygulamalar neticesinde, hakkaniyetten uzak ve adaletsiz bir uygulama ortaya konulmak suretiyle Meslek Yüksek Okullarından mezun
olan Orman Teknikerleri mağdur edilmiştir.

Günümüzde GENEL İDARE HİZMETLERİ Sınıfında çalışan Orman Muhafaza Memurları, 7/24 Saat her işi yapan, etkin hizmet üretmesi beklenen fakat kadro olarak işlevsizleştirilen, buna rağmen uygulamalarını arttırmaya
çalışan hizmet anlayışının adil ve objektif kriterlerden uzak olduğuna bakılırsa, verimden ve kaliteli bir ormancılık
hizmetinden bahsedilmesi, kendimizi ve Ormancılık mesleğini aldatmaktan başka bir şey değildir.

Biz Orman Muhafaza Memurların görevleri incelendiğinde ve bunun haricinde diğer
yönetmelikler, tebliğler, tamimler ve kurum tarafından yapılan diğer görevlendirmeler düşünüldüğünde iş yükünün ve çeşitliğinin fazla olması bu görevin kutsiyetinin ve gerekliğinin yanında bilgi ve donanımıyla da
teknik hizmetler sınıfı içerinde yer alması gerektiğini düşünüyor ve istiyoruz.

ORMAN MUHAFAZA MEMURLARI olarak haketmediğimiz, haklılığını inanmadığımız, adaletli olduğunu düşünmediğimiz hiçbir şeyi ne talep ettik ne de böyle bir cürreti kendimizde gördük.

Ancak yaptığımız iş ve yüklendiğimiz sorumluluğun karşılığını talep etmek de tüm Orman Muhafaza Memurlarının hakkıdır.

Orman Muhafaza Memurları Birliği olarak bizimle birlikte mücadele eden tüm “ORMAN ve ORMANCI” severlere teşekkür ederiz.

OMMB PLATFORMU

0 Paylaşımlar
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 1 Yorum
  1. Yusuf KIZILKAYA dedi ki:

    2005 öncesi Diplomalarda Tekniker Yazıyor…
    O halde Mahkemeye verilse Kazanılmaz mı.?