DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

04.02.2022
546
DİSİPLİN  AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

04.02.2022 Tarih ve 31740 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Orman Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği Yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik İçeriği

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Orman Genel Müdürlüğünde görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Orman Genel Müdürlüğünde 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan Devlet memurları hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirleri Ek-1 sayılı Cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından 657 sayılı Kanun ile Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6 – (1) 10/9/2013 tarihli ve 28761 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğe göre kurumda çalışan personelin amirleri aşağıdadır.

0 Paylaşımlar
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.