ORMAN MUHAFAZA MEMURLARINA YAPILAN AYRIMCILIĞA SON VERİLSİN

24.01.2022
516
ORMAN MUHAFAZA MEMURLARINA YAPILAN AYRIMCILIĞA SON VERİLSİN

Yıllardır dile getirdiğimiz ancak bir türlü çözüme kavuşturulması istenmeyen Orman Muhafaza Memurlarının GİH (Genel idari hizmetler sınıfı) kadrosunda çalıştırılıp koruma ve THS (Teknik Hizmetler sınıfı) kadrolarına ait görevlerin yaptırılmasına artık bir son verilmelidir. Kanun ve yönetmeliklerde hangi kadro sınıfına dahil memurların hangi işlerde görevlendirilmesi gerektiği apaçık ortadadır.
657 sayılı Devlet memurları Kanunun 36. Maddesini incelediğimizde Devlet Memurları da 12 hizmet sınıfından oluştuğunu ve Orman Muhafaza Memurlarının da bu 12 sınıf içerisinde yer alan GİH (Genel idari hizmetler sınıfı) kadrosunda görev yaptığını görmekteyiz. Gih kadrosunun tanımı ise ilgili kanunda;

Genel İdare Hizmetleri Sınıfı: Bu Kanunun kapsamına dâhil kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören ve bu Kanunla tespit edilen diğer sınıflara girmeyen memurlar Genel İdare Hizmetleri sınıfını teşkil eder.

Yani buradan çıkan sonuç, yapılan görevin diğer 11 hizmet koluna girmemesi, yapılan görev tanımlamalarında Orman Muhafaza Memurlarının yaptıkları işlerin diğer hizmet sınıflarında yapılamıyor olması gerekmektedir. Ağırlıklı olarak büro işlerinde görevlendirilmeleri gerekirken her türlü arazi işlerinin yanında önleyici kolluk ve adli kolluk görevleri de verilmiştir. Arazide yapmamız istenen görevlere baktığımızda;
1-Ormanların her türlü zararlardan korunması, bitki sağlığı, Orman zararları ile mücadele ve ormancılık karantina hizmetleri (BİYOLOG+THS)

2- Ormanların bakımı ve gençleştirilmesi, Her türlü orman ürünleri çalışmalarında, tohum temini, ağaçlandırma ve orman fidanlık faaliyetleri, toprak muhafaza ve mera ıslahı (ORMAN MÜHENDİSİ VE ZİRAAT MÜHENDİSİ+THS)

3- Otlatma planlarının uygulanması (ORMAN MÜHENDİSİ VE ZİRAAT MÜHENDİSİ+THS)

4- Orman yolu yapımı ve bakımı ile her türlü bina inşası (JEOLOJİ MÜHENDİSİ VE İNŞAAT MÜHENDİSİ+THS)

5- Orman yangınlarının önlenmesi ve mücadelesi (İTFAİYE+?!?)

6- Sorumluluk alanında çalışan kurum personeli, ağaçlandırma, gençleştirme, bakım ve üretim işlerinde çalışan işçilerin gözetimi, denetimi ile iş sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin tedbirlerin uygulanması, (İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI+GİH)

7- Orman ve orman sayılmayan alanlarda kesilmek üzere işaretlenen Orman ağaçlarının, kesimi, ölçülmesi, boylanması, nakliyatı ve depolanması aşamasındaki her türlü işler (ORMAN TEKNİKERLİĞİ+THS)

8- Hizmet araçlarının kullanılması (ŞOFÖRLÜK+YHS)

9- Orman İşletme Şefinin vereceği işletme şefliği çalışmalarındaki işleri proje ve teknik şartnameler doğrultusunda yaparak orman işletme şefine destek ile ilgili çalışmaları yapmak (ORMAN MÜHENDİSİ GİH+THS)

Yapılması istenen görevlere bakıldığında neredeyse tamamının Teknik Hizmetler Sınıfı kadrosunun çalışan memurların yapması gereken işlerden olduğu görülmektedir. Ancak reva görülen sınıf maalesef GİH memurluğudur. Peki ısrarla hakkımız olduğunu savunduğumuz THS (Teknik Hizmetler sınıfı) hangi Memurları kapsamaktadır.

Teknik Hizmetler Sınıfı: Bu Kanunun kapsamına giren kurumlarda meslekleriyle ilgili görevleri fiilen ifa eden ve meri hükümlere göre yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, jeolog, hidrojeolog, hidrolog, jeofizikçi, fizikçi, kimyager, matematikçi, istatistikçi, yöneylemci (Hareket araştırmacısı), matematiksel iktisatçı, ekonomici ve benzeri ile teknik öğretmen okullarından mezun olup da, öğretmenlik mesleği dışında teknik hizmetlerde çalışanlar, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek Bölge Plancısı, 3437 ve 9/5/1969 tarih 1177 sayılı Kanunlara göre tütün eksperi yetiştirilenler ile müskirat ve çay eksperleri, fen memuru, yüksek tekniker, tekniker teknisyen ve emsali teknik unvanlara sahip olup, en az orta derecede mesleki tahsil görmüş bulunanlar, Teknik Hizmetler sınıfını teşkil eder.

OMMB Platformu olarak hakkımız olanı elde edene kadar bu gerçekleri kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz. Orman Muhafaza Memurları olarak hakkımız olandan fazlasını talep etmiyoruz. Ancak hakkımız olanı elde edene kadar mücadele etmeye devam edeceğiz.

0 Paylaşımlar
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 1 Yorum
  1. Mr Ormancı dedi ki:

    bu kadar net anlatıma karşılık halen anlamayanlar olursa daha bu işte bir çekememezlik vardır.