OMMBirliği.COM

ORMAN MUHAFAZA MEMURLARI ARTIK MOBBİNGE MARUZ KALMAMALI

ommb

ommb

Şeflik  ve Müdürlük bazında görev yapan (yetkili sendikanın tabiriyle) bir kısım çalışanlara yapılan baskı kurum içerisinde şikayet  edildiğinde, kurum içinden görevlendirilen muhakkikler tarafından soruşturulduğu için, gelen muhakkikler maalesef idari cezayı yine meslektaşlarımıza uygulayarak Orman Muhafaza Memurlarına uygulanan mobbingi engellemek yerine arkadaşlarımızın psikolojik olarak daha da derinden yara almasına sebep olmaktadır. 

Bu nedenden ötürü bundan sonra özellikle mobbinge maruz kalan meslektaşlarımızın şikayetlerini OGM’ye değil, ÇSGB, TBMM, Anayasa Mahkemesi, CİMER, Alo 170, Kamu Görevlileri Etik Kurulu, Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye İnsan Hakları Kurumu ve İl, İlçe İnsan Hakları Kurulları’na yapmaları gerekmektedir. 

Öncelikle bilmek gerekir ki; mobbing bir süreçtir (Süreç: Aralarında birlik olan veya belli bir düzen veya zaman içinde tekrarlanan, ilerleyen, gelişen olay ve hareketler dizisi, vetire, proses). Süreç olduğu için de bir takım şart ve özellikler taşıması gerekir. Süreçte davranışların, baskıların veya tacizlerin “mobbing” olarak nitelendirilebilmeleri için;

1.    İşyerlerinde –ama sadece işyerlerinde- gerçekleşmiş olmalıdır.

2.    Mobbing; amirler tarafından emrindekilere, astlar tarafından üstlere veya birlikte çalışanlar tarafından birlikte çalıştıkları bir arkadaşlarına (yatay mobbing) karşı gerçekleştirilebilir.

3.    Sistemli, sürekli –en az üç ay, ortalama altı aylık bir süre boyunca- ve düzenli bir şekilde yapılmalıdır.

4.    Bilinçli yapılmalıdır.

5.    Düşmanca bir nitelik taşımalıdır.

6.    Kasıtlı yapılmalıdır.

7.    Sıklıkla –en az haftada bir- tekrarlanmalıdır.

8.    Yıldırma, yıpratma, pasifize etme ve işten uzaklaştırma amacında olmalıdır.

9.    Mobbinge uğrayanın kişiliğinde, mesleki durumunda veya sağlığında zarar ortaya çıkmalıdır.

10.   Olumsuz tutum ve davranışlar -gizli veya açık- kişiye yönelik olmalıdır.

Hangi fiillerin mobbing olarak değerlendirildiğine gelince;

Mobbingi örnek vererek anlatmak gerekirse şu şekilde özetleyebiliriz:

Çalışanın susturulması. Çalışma ortamı içerisinde bir veya birkaç kişinin sistematik bir şekilde kişiye kendini ifade etme olanağı tanımaması. Örneğin toplantılarda konuşmak isteyen çalışanın sürekli sözünün kesilmesi ya da fikirlerine değer verilmemesi gibi.

Çalışanın küçümsenmesi. Bu, sözlerle yapılan küçültücü ifadelerle olabileceği gibi, bakışlar ve vücut hareketleriyle de ortaya çıkabilir.

Çalışanın çalışma ortamı içerisinde yalnızlığa sürüklenmesi. Çalışanın arkasından konuşularak  çalışma ortamı içinde yalnızlaşması sağlanmaya çalışılmış olabilir. Ya da çalışma ortamında mobbinge uğrayan kişi ile konuşulmaz, kişi yokmuş gibi davranılabilir veya en açık şekliyle çalışan ayrı ya da uzak bir ofiste çalışmak zorunda bırakılabilir.

Çalışanla alay edilmesi. Kişinin dini inançları, mezhebi, sendikası, cinsiyeti ve hatta şivesi veya özel yaşamı  gibi konularla ilgili olarak alay edilmesi.

Çalışana iş verilmemesi. Kişinin çalışma yaşamına adapte olmasına engel olmak için iş verilmeyebilir. Ya da kendi görevinin, unvanının veya öğrenim düzeyinin altında işler verilerek, çalışma ortamından soğuması, yükselmek konusunda motivasyonunu kaybetmesi ve rekabet şansını yitirmesi amaçlanabilir.

Çalışana ağır iş verilmesi. Ya da kendi görevinin, unvanının veya öğrenim düzeyinin üstünde işler verilerek zor durumda kalması sağlanmaya çalışılabilir.

Çalışana, diğer çalışma arkadaşlarından farklı kriterler uygulanması. Örneğin mesai giriş çıkışlarında diğer çalışanlara herhangi bir yaptırım uygulanmazken mobbinge uğrayan kişinin sürekli olarak soruşturma açılmakla tehdit edilmesi.

Çalışanın sağlığa uygun olmayan ortamlarda çalışmaya zorlanması. Mobbinge uğrayan kişi bu durumda örneğin tozlu, havasız, dar veya rutubetli ortamlarda çalışmaya maruz bırakılabilir.

Bu tür muamelere maruz kalan meslektaşlarımızın susarak ve kabullenerek herşeyi daha da kötü hale getireceklerini ve suskunluğun asla bir çözüme ulaşmayacağını bilmelerini isteriz. 

Ucu kime ve neye dokursa dokunsun, insan onuruna yakışmayan muamele kim tarafından yapılıyorsa yapılsın, OMMB olarak meslektaşlarımızın ve tüm Orman Çalışanlarının sonuna kadar destekçisi olacağımızı belirtir, bu tür insanlık dışı uygulamaları esefle lanetlediğimizi tüm kamuoyuna duyururuz. 

ORMAN MUHAFAZA MEMURLARI BİRLİĞİ 

0 Paylaşımlar
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
  1. Hakan Turan dedi ki:

    Birimiz hepimiz hepimiz birimiz için ilkesi amacımız olmalı değerli meslektaşlarım.

  2. Hakan Turan dedi ki:

    Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için ilkesi amacımız olmalı değerli meslektaşlarım.

BİR YORUM YAZ