ORMAN MUHAFAZA MEMURLARININ UĞRADIĞI HAKSIZLIKLARIN KISA BİR ÖZETİ

11.12.2021
179
ORMAN MUHAFAZA MEMURLARININ UĞRADIĞI HAKSIZLIKLARIN KISA BİR ÖZETİ

OMMB Platformu sürekli ağlayan, hiçbir şeyden memnun olmayan bir meslek grubu olarak lanse edilmeye çalışılıyor. Sanki kurumla kavga etmek için bahane arayan ve her fırsatta herşeyden şikayetçi olmak için fırsat kollayan bir platform olduğumuz algısı yaratılıyor.

Platform yöneticilerimiz yapmış oldukları sosyal medya paylaşımları nedeniyle mütemadiyen soruşturmalar geçirip idari cezalara maruz kalıyorlar.
Ancak nedense hiç bir kurum ve/veya stk derdimizi dinleyip çözüm için bir adım atmak için çaba göstermiyor.

OMMB Platformu olarak Orman Muhafaza Memurlarına yapıldığını düşündüğümüz haksızlıkları kısaca özetleyeceğiz. Lütfen okurken empati kurmayı deneyin.

1- Orman Muhafaza Memurlarına baskı ile araç sürdürülmesi : Her ne kadar kurum tarafından herhangi bir zorlama yapılmadığı söylense de özellikle sözleşmeli Orman Muhafaza Memurları araç sürmeleri konusunda baskı ve tehditlere maruz kalıyorlar. Şoförlük başlı başına zor bir görevken, her iki işten de sorumlu olmak hem maddi hem de manevi olarak yıpratıcı bir hal almaktadır. Bu da yetmezmiş gibi, meydana gelen kaza masrafları haricinde bir de “DEĞER KAYBI” adı altında ekstra bir ücret talep edilmektedir. Sanki şoförlük yapan Orman Muhafaza Memurlarına yapmış oldukları bu ekstra görev için ekstra para veriliyor da ekstradan değer kaybı isteniyor.
Çözüm : Orman Muhafaza Memurlarına araç sürdürülmemeli ya da araç süren Orman Muhafaza Memurlarına ekstra ücret verilmelidir. Bunu yaparken de memur ya da işçi şoför maliyetleri göz önünde bulundurulmalıdır.

2- 7/24 çalışma esası : Aslında olmayan ancak kurum amirlerinin her fırsatta dayattığı yasa dışı çalıştırma şeklidir. GİH kadrosunda görev yapan tüm Devlet Memurlarının mesai saatleri aynıdır. Bir tek Orman Muhafaza Memurları iş bitene ya da hava göz gözü görmeyecek şekilde kararana kadar devam eder. Sesini çıkaran oldu mu da, ya bölücü, ya tembel ya da devlet düşmanı ilan edilir. Ama kimse de biz bu insanlara yasa dışı göçmen muamelesi yapıyoruz demez.
Çözüm: Bu mevzunun iki çözüm şekli vardır. İlki vardiyalı sistem. Ancak kurum her fırsatta memur yetersizliğinden dolayı bunun mümkün olmadığını belirtmektedir. İkinci çözüm yolu ise sağlıkçılarda olduğu gibi icap nöbeti tutulmasıdır. Önleme-koruma ve gecikmesinde sakınca olan durumlarda icap nöbeti olan memurlar tarafından gerekli işlemler yapılarak bu memurların ertesi gün izinli sayılmaları sağlanır. Yangın ise apayrı bir durum olduğu için hiç bir Orman Çalışanı böyle bir durumda mesai mefhumunu kabul etmez ve her zaman en ön safta yerini alır.

3- Teknik Hizmetler Kadrosu : OMMB Platformu olarak bu konuda dergi bastırmak zorunda kaldık. Derdimizi anlattığımız her kişi ve kurum haklı olduğumuz noktasında hemfikir. Ancak düzenleme yapmak için nedense gönülsüz. Belli ki ellerinin altında her tarafa çekip sürebilecekleri bir topluluk olmasından memnunlar. Orman Muhafaza Memurları arazide tamamen teknik işlerle uğraşmaktalar. Büroda ise yaptıkları teknik işlerin yazışmaları için çaba göstermektedirler. Aksini iddia eden buyursun anlatsın ve bizleri ikna etsin.
Çözüm : Bir an önce teknik hizmetler kadrosu verilerek yıllardır yapılan bir haksızlığa son verilmelidir.

4- Fiili hizmet tazminatı ya da Yıpranma payı : Bu tazminat belli bir risk taşıyan görevleri ifa eden devlet memurlarına verilmektedir. Risk grubu belirlenirken yapılan tanım “GÖREVİN TEHKİKELİ , FİZİKEN ve RUHEN MEMURU OLUMSUZ ETKİLEYECEK İŞLER” dir. Tehlikeli ve açık alanda çalışmamızın haricinde bizler yangınla, kaçak avlanmayla, her türlü biyolojik kaçakçılık ve orman kaçakçılığı ile mücadele etmemize, her arazi koşulunda kesim ve üretim işlerinde görev yapmamıza rağmen, bu haklardan faydalandırılmamış olmamız verdiğimiz emeğe yapılan büyük bir haksızlıktır.
Çözüm : Yapılan iş ve arazi şartları da göz önüne alındığında bu zamana kadar çoktan verilmiş olması gereken Fiili Hizmet Tazminatı bir an önce verilmelidir.

KURUMUN BİZZAT KENDİSİ TARAFINDAN HALLEDİLEBİLECEK SIKINTILAR..

KILIK KIYAFET PROBLEMİ : Kıyafetler konusunda kurum mutlaka Orman Muhafaza Memurlarının görüş ve beklentilerini dikkate almalıdır. Geçen yıl bölge müdürlüklerinden toplanan Orman Muhafaza Memurlarının hazırladıkları dosyalar dikkate alınmadığı gibi, alınmış gibi davranılması bizleri üzmektedir. Bizler her türlü arazi koşullarında görev yapmaktayız. Yağmur, kar, rüzgar, aşırı nemli ve sıcak havalarda ergonomik, kaliteli ve dayanıklı kıyafetler olmalıydı.

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI: Kurumumuz çalışanlarının ailelerinde meydana gelen vefatlar hepimizi üzmekte olup, Genel Müdürlük olarak sadece Orman Mühendisi olan çalışanlar için taziye mesajı gönderilmesi başta Orman Muhafaza Memurları ve diğer Kurum Çalışanlarını üzmekte ve kuruma olan aidiyet duygusunu kaybetmelerine sebep olmaktadır. Bu da Orman Mühendislerinin öz, geri kalan kurum çalışanlarının ise üvey evlat muamelesi görmesi olarak algılanmaktadır. Taziye mesajlarının ayrım yapılmadan tüm kurum personeli için gönderilmesi kuruma olan aidiyet duygusunu perçinleyecektir.

SÖZLEŞMELİ ORMAN MUHAFAZA MEMURLARININ MALİ HAKLARI: Kadrolu Orman Muhafaza Memurları ve sözleşmeli arkadaşlar arasındaki eşitsizlik derhal giderilmelidir. Sözleşmeli arkadaşlarımıza eksik verilen ek ödemenin tam verilmesi ve yine Sözleşmelilere verilmeyen tayın bedelinin geriye dönük verilmesi yapılan bu eşitsizliğin giderilmesi sağlanmalıdır.

ÇIKARILAMAYAN YÖNETMELİKLER: Her şeye anında yönetmelik çıkaran ogm konu Orman Muhafaza Memurları oldumu nedense ağırdan almakta, eski tarihli ve bir çok maddesi kadük olan yönetmelikle günü kurtarmaya çalışmaktadır. Mühendislik büroları iş yapabilsin, boşta kalmasın diye tapulu kesim yönetmeliğini baştan yaratan OGM her ne hikmetse yıllardır bir Orman Muhafaza Memurları Görev Yönetmeliği çıkaramamıştır. Bir an önce çağın gereksinimlerine uygun, çağdaş ve adil bir görev yönetmeliği ile atama ve yer değiştirme yönetmeliği hazırlanmalıdır.

GÖREVDE YÜKSEL(EME)ME PROBLEMİ: Görevde yükselme sınavından 90 ve üzeri puan alarak pinpon topunun ağırlığı ile raylı sistem yükleyicilerde kaç fren olduğunu bilemeyerek görevde yükselemeyen Orman Muhafaza Memurları ve 60 puan alıp tekniker olan kurum çalışanı ile aramızdaki fark hep merak konusu olmuştur. Yeni dönemde ise aynı kadroda olan (GİH) ama ayrıma uğrayan Orman Muhafaza Memurlarının neden görevde yükselme sınavından mahrum kaldığı ise apayrı bir merak konusudur. Bir an önce Orman Muhafaza Memurlarının görevde yükselmesinin önündeki engeller kaldırılmalıdır.

OMMB Platformu olarak minimum sıkıntılarımızı tekrar kamuoyu ile paylaşıp destek ve önerilerinize talibiz. Ormanların bekası için emek veren meslek grubumuz verilecek her desteğe müteşekkir olacaktır.

0 Paylaşımlar
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.