OMMBirliği.COM

OGM DE SÖZLEŞMELİ MEMURLAR KADROLU OLMALI

ommb

ommb

ORMAN MUHAFAZA MEMURLARI BİRLİĞİ’NİN SÖZLEŞMELİ ALIMLARA AİT AÇIKLAMASIDIR

5473 sayılı kanun kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında sözleşmeli olarak istihdam edilecek olan norm kadro ve personel yetersizliği sonucu ortaya çıkan Orman Muhafaza Memuru ve Orman Mühendisi ihtiyacının kadrolu Orman Muhafaza Memuru ve Orman Mühendisi istihdamıyla karşılanamaması durumunda, sözleşmeli Orman Muhafaza Memuru ve Orman Mühendisi istihdamıyla bunun giderilmesi ilgili düzenlemenin gerekçesini oluşturmaktadır.

Anayasa’nın 128. maddesinde, devletin kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerin memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütüleceği belirtilmektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü yönetim ve denetiminde bulunan Orman İşletme Müdürlükleri ve Şefliklerinde görevli Orman Muhafaza Memurları ve Orman Mühendisleri, bir kamu hizmeti olan Ormanların korunması ve devamlılığının sağlanarak plan dahilinde işletilmesi hizmetlerini “genel idare esaslarına göre” yerine getirmekle yükümlüdür.

4/B maddesi kapsamında yer alan sözleşmeli Orman Muhafaza Memurları ve Orman Mühendisleri, sözleşmeli olması hasebiyle memur sayılamayacağı açıktır. Cevabı aranması gereken soru sözleşmeli Orman Muhafaza Memurları ve Orman Mühendisleri Anayasamızın 128. maddesinde sözü edilen “diğer kamu görevlisi” olarak görülüp, görülemeyecekleridir. Sözleşmeli çalıştırma ancak geçici ve süreli işlerde mümkündür. 657 sayılı yasa, sözleşmeli personel istihdamıyla ilgili sınırı “zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere” diyerek, net olarak çizmiştir. Asli ve sürekli görevlerin, sürekli çalışan personel ile yerine getirilmesi kamu hizmetinin güvenli ve istikrarlı bir şekilde yürütülmesi için gereklidir. Ayrıca, memurlar ve diğer kamu görevlileri atama ile işe başlar. Sözleşmeli personel ise bir akitle çalışmakta ve bu atamadan farklı bir duruma işaret etmektedir. Değinilen nedenlerden dolayı sözleşmeli Orman Muhafaza Memurları ve Orman Mühendisleri, 128. maddede bahsedilen “diğer kamu görevlileri” kapsamında değildirler. Genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli bir kamu hizmeti olan Devlet Ormanlarının Korunması, devamlılığının sağlanması ve plan dahilinde işletilmesi hizmetlerinin 128. madde kapsamında yer almayan kişilerce gerçekleştirilmesi ilgili maddeye aykırıdır.

Özel bilgi ve yetenek gerektiren alanlardaki ihtiyacı karşılamak için getirilen ve istisnai bir usul olan kamuda sözleşmeli personel uygulaması, giderek istisna olmaktan çıkmaya başlamıştır. Asli ve sürekli kamu hizmeti olan ormancılık alanında da istisnai olarak kullanılan sözleşmeli statüsü bu uygulamadan sonra maalesef yaygınlaşmaya başlayacaktır. Özel bir uzmanlık ve kariyer mesleği ve asli ve sürekli bir kamu hizmeti olan Ormanların korunması, devamlılığının sağlanması ve plan dahilinde işletilmesi sözleşmeli personelce ifa edilmesi, istisnai olarak getirilen bir imkânın amacı dışında kullanılması sonucunu doğurmaktadır.

Anayasa Mahkemesi içtihatlarında eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddia edilen bir düzenleme bir haklı nedene dayanıyorsa, o düzenlemenin eşitlik ilkesini ihlal etmediği ifade edilmektedir. Buradan hareketle yapılan düzenlemenin haklı bir nedene dayanmaması eşitlik ilkesine aykırılık anlamına gelmektedir. Sözleşmeli Orman Muhafaza Memurları ve Orman Mühendisleri kadrolu Orman Muhafaza Memurları ve Orman Mühendisleri ile aynı özelliklere ve liyakate sahip, aynı iş ve görevleri yapmalarına rağmen iş güvencesi, parasal haklar, yükümlülükler ve yaptırımlar konularında ayrımcı işlemlere maruz kalmaktadır. Bu ayrımcılık kadrolu Orman Muhafaza Memurları ve Orman Mühendisleri ile sözleşmeli meslektaşları arasında farklı hukuki konumda oldukları iddiasıyla meşrulaştırılamaz.

Anayasa’nın 90. maddesinden hareketle iç hukukun bir parçası olan 111 sayılı İLO Sözleşmesi “…iş veya meslek edinmede veya edinilen iş veya meslekte tabi olunacak muamelede eşitliği yok edici veya bozucu etkisi olan her türlü ayrılık gözetme, ayrı tutuma ve üstün tutmayı” belirtmektedir. Sözleşmeli Orman Muhafaza Memurları ve Orman Mühendisleri maruz kaldığı ayrımcılık 111 sayılı İLO Sözleşmesine de aykırıdır.

Kadrolu Orman Muhafaza Memurları ve Orman Mühendisleri ile sözleşmeliler aynı şartlarda aynı işi yapmalarına rağmen özlük ve sosyal hakları arasındaki sözleşmeli Orman Muhafaza Memurları ve Orman Mühendisleri aleyhine olan farklılıklar Anayasa’nın 2. maddedeki sosyal hukuk devleti ve 10. maddedeki eşitlik ilkelerine aykırıdır.

Şayet Ormanların muhafazası ve devamlılığın sağlanması süreklilik arz edecek bir görev ise ve bu işlerin idamesi için Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde personel ihtiyacı varsa, yukarıda belirttiğimiz nedenlerden ötürü bu personel derhal kadrolu olarak istihdam edilmelidir.

Mevcut durum iş barışını bozacağı gibi Anayasaya ve uluslar arası İlo sözleşmesine de aykırıdır. OMMB olarak sözleşmeli olarak görev alacak tüm meslektaşlarımızın, yapılan yanlıştan vazgeçilerek bir an önce kadrolu olarak istihdam edilmesini talep ediyoruz.

ORMAN MUHAFAZA MEMURLARI BİRLİĞİ PLATFORMU

0 Paylaşımlar
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ